מתוך הספר "רזי המשפט" – דברי סיום

30 בספטמבר 2012 מאת: עורך דין פלילי יורם סגי זקס

ברוב המשפטים יש  נקודה מכרעת (leading point)  שעליה מתבסס טיעון המחץ שלך. אם היא נקבעת נכון בתחילת הדרך היא תשפיע  על פסק הדין. בניית הטיפול בתיק נעשית בשלבים הראשונים של הכנת התיק. יש לגלות את הנקודה הזאת ולהעמידה במקומה הראוי, כך שלאורך הדרך היא תודגש ותעבור כחוט השני לאורך כל טיעוניך. כל הראיות חייבות להיות  כפופות לנקודה זו.  לפעמים נקודה לא נכונה תופסת את מקומה של הנקודה המובילה הנכונה. זהו מקרה קלאסי בו עורך הדין אינו מכיר היטב את העניין שהוא מביא בפני בית המשפט, או אינו מבין אותו על בוריו, הן בחלק הגלוי והן בסמוי.

איתור הנקודה המכרעת צריך להיעשות בתחילת המשפט, לאחר שכל החומר הרלוונטי מצוי בפניך ולאחר שגירסת מרשך הוצגה לפניך במפורט. או אז, עליך כעורך דין לאתר את "נקודת הניצחון" ולהכפיף את כל המשפט להוכחתה.

לדוגמה, אם במשפט פלילי קיימת מול גירסת הנאשם עדות עד, אך לנאשם יש טענת אליבי מוכח, הרי ש"נקודת הניצחון" תהא הוכחת האליבי: האם האליבי נחקר ונבדק מטעם המשטרה? האם האליבי אפשרי מבחינת הזמן והמקום? מהם מניעיו הנסתרים של העד המפליל לשקר? מדוע עדי האליבי שתומכים בגירסת הנאשם מוסרים עדות אמיתית? האם לעדי האליבי של הנאשם יש סיבה לשקר? אולי קיימת טובת הנאה נסתרת?

את כל השאלות הללו יש לבדוק, לפני ולפנים, לפני תחילת המשפט, כך שעורך דין טוב יוכל פעמים רבות לדעת בתחילת המשפט את השתלשלות האירועים במשפט מתחילתו ועד סופו ולשער בנפשו את תוצאות "כור ההיתוך של ההליך המשפטי". גילוי הדינמיקה במשפט מחד גיסא, ואיתור המומנטום הקריטי לשינוי הריתמוס במשפט לטובת מרשך בעיתוי המושלם, מאידך גיסא, הם עריכת הדין במלוא הדרה.

ידוע לנו שניתן לפתוח במשפט בדרכים רבות, אך הדרך הישירה עדיפה בדרך כלל. מיומנות הרטוריקה תספיק להפוך את דבריך לערבים לאוזן. ארגון הראיות יציג את הגירסה כדבר מתקבל על הדעת ונכון. אלה הם המאפיינים של פתיחה טובה.

בית משפט יקבל את פרשנותך בהתאם לדרך שאותה תציג. זוהי השפעת ההרמוניה של הראיות על הפיכת טיעוניך לעובדות. זהו דבר שנבנה  במהלך המשפט כולו.

רבים סבורים שעריכת דין היא מתת משמיים. נכון, זהו מתת שמשמשים בו בערבוביה חושים רבים. אך ניהול טוב של משפט אינו מותנה בכישרון בלבד, וגם בעלי כישרון יכולים תמיד להשביחו ולשפרו. יש ללמוד את הדרך על ידי התבוננות ולימוד. יש ללמוד את הדרך הטובה ביותר "למקד" את בית המשפט. יש לבחור את הסגנון הטוב והיפה ביותר וקו הטיעון החכם והפשוט ביותר.

גם אם יריבך אינו בוחל בשום אמצעי, שמור על שקט מכובד. אל תגרר להגיב באופן שבו הוא נוהג. השאר את הרושם הרע שהוא עשה בסופו של דבר ייצא שכרו בהפסדו.

שאלה חשובה שעורכי הדין מתלבטים בה נוגעת להזמנת עדים. עורך הדין חייב לבחון מבעוד מועד: האם הם הכרחיים? אם לא – אין להזמינם. ברגיל, הכלל הוא "מרבה עדים ירבה סתירות" שמא בחקירה נגדית הם לא יעמדו במבחן. אל תזמין עדים רבים. אם הזמנת עדים, תן להם להופיע לפי סדר האירועים וההמשך ההגיוני של הטיעונים, או על פי חוזקת הרושם שאותו אתה מבקש להשאיר (עדים מרשימים בתחילה ובסוף). הרושם הראשון הוא חשוב וכך גם הרושם בסיום המשפט. לאחר שהתבוננת בעדויות שהביא הצד שכנגד והאזנת להן, עליך לסדר את העדויות מטעמך בצורה הסותרת את הצד היריב, כדי להראות שהעדויות שלך בעלות סבירות יותר גבוהה.

אל תסדר את העדים שלך לפי טיבם: תחילה, העד הטוב ביותר ולבסוף-הגרוע. כי אז הגרוע יותיר את הרושם האחרון. עדיף עד אמין וטוב שיוכיח בוודאות עובדה אחת, מעד חלש המדבר על מספר רב של עובדות.  אם תעלה עדים חלשים, בית משפט יתרשם שהמקרה  שלך חלש. אחרי עד חלש רצוי להזמין עד מרשים, כדי לשמור על המתח והעניין. ככלל, עדיף לפתוח את הבאת הראיות עם העד הטוב ביותר ורצוי גם לסגור את המשפט עם עד מרשים שיותיר רושם טרי וטוב.

אם כל העדים ניחנו באותה איכות, נשארת השתלשלות העניינים: רצוי לקבוע את הופעת העדים לפי סדר האירועים. חשוב מאוד לדעת כיצד יעמוד העד שלך בחקירה נגדית ולפיכך הכנה וריאיון מוקדם חיוניים והם חלק בלתי נפרד מהשיטה האדוורסרית.

חשוב מאוד שהאירוע יסופר מפי עדים רבים. אם האירוע סופר באותה דרך מפי רבים, נראה שהוא נכון. הקדש מחשבה רבה והתעמק בכל צעד שהינך עושה במשפט. אל תתייחס לדברים כמובנים מאליהם, אלא השקע זמן בגיבוש הטקטיקה העובדתית והמשפטית להדגשת עניינך בדרך הטובה ביותר האפשרית.

למילה האחרונה חשיבות רבה בהכרעת פסק הדין. היא מותירה את הרושם האחרון. השתמש בה בכל: בטיעונים, בראיות, בתיאוריות, בדיעות קדומות, ברגשות ובשכנוע, ועשה זאת בלי לפגוע באהדת בית המשפט הנתונה לדרך בה אתה מנהל את המשפט.

חזור והדגש את הנקודות החשובות כדי שייקלטו היטב, אבל גוון את הסגנון. חזרה חדגונית על אותו עניין היא מייגעת. עורר את הסקרנות על ידי שאלה או על ידי סימן קריאה, או הפסקה, או תנועת יד או שינוי הקול. האינטונציה והמימיקה הן קריטיות.

לסיום, יש לזכור, בתוך כל הקשיים שבהם מצוי עורך הדין, עליו לשמור על מזגו הטוב על יושרה, על נועם הליכותיו ומצפונו, על ההיגיון הבריא והשכל הישר, על קור הרוח והיושר שלו עצמו. אם ישמור על כל אלה בטווח הארוך, הוא יחדד וישפר את עריכת הדין והרטוריקה השגורה בפיו לדרגת אמנות, ויותר מכך הוא ישלב את אומנותו ועבודתו עם ערכיו כאדם.

הוספת תגובה