ייעוץ וליווי בחקירהליווי בהליך החקירה

אחוז ההרשעות בארץ הינו 99.8%. כלומר, בהליכים פליליים בהם מוגש כתב אישום – רק שניים מתוך אלף צפויים לצאת זכאים ע"פ הסטטיסטיקה. לפיכך, יש חשיבות רבה להליך הפלילי טרם כתב האישום – הליך החקירה.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ, ליווי והדרכה במהלך כל הליך החקירה.

ההליך הפלילי נפתח כאשר מתחילה חקירה. חקירה יכולה להפתח בין אם ע"י הגשת תלונה או ביוזמת המשטרה. חקירה יכולה להיות גלויה או סמויה.

החקירה הראשונית שמוסר חשוד במשטרה הינה קריטית להמשך ההליך. גורלו של התיק עשוי להיקבע, לשבט או לחסד,במילים שאומר החשוד במהלך החקירה. למעשה קו ההגנה מתחילת המשפט ועד סופו, אינו נבנה רק במהלך המשפט אלא נכון ורצוי שייבנה ויגובש, מיד בראשית החקירה כקו הגנה אחיד וקוהרנטי.

אזרחים נורמטיביים רבים, אשר נקראים לסור למשטרה ולמסור עדות, לעיתים לראשונה בחייהם, מבולבלים ומפוחדים. אזרחים נורמטיביים אשר זו להם הפעם הראשונה בה הם נחקרים, לא מודעים לזכויותיהם, מנסים לרצות את החוקר או טועים בהבנת תמונת החקירה בכללותה, ולעיתים מועדים בלשונם ועלולים לשלם על כך אח"כ מחיר יקר ביותר. אם כך, הוזמנת לחקירת משטרה. מה עושים?

חשוב מאוד ליצור קשר עם משרד עו"ד, על מנת שסניגור מנוסה שטיפל במקרים דומים רבים יבחן את מצב הדברים, ינתח את הראיות הפוטנציאליות שבידי המשטרה ויפעל בדרכים החוקיות למזעור נזקים, ע"י הארת הנקודות החיוביות בגרסת החשוד, איתור עדים פוטנציאליים שיכולים לסייע ולתמוך בגרסת החשוד, הכל תוך גיבוש קווי הגנה אפשריים ומענה למצב שנוצר.

זכויות האדם בישראל מגינות על כל אדם שנברא בצלם. לחשוד העומד בפני חקירה עומדות זכויות חוקיות רבות. כך למשל: זכות ההיוועצות עם עו"ד – טרם חקירה, חשוד רשאי להתייעץ עם עו"ד. חוקר חייב ליידע את החשוד בדבר זכותו להיוועץ עם עו"ד – פסיקת ביהמ"ש העליון קבעה שאי מתן זכות ההיוועצות עשויה במקרים מסוימים להביא לפסילת ההודעה במשטרה. כמו כן עומדת לנחקר זכות החסיון מפני הפללה עצמית (זכות השתיקה) – חשוד אינו חייב לומר דבר וחצי דבר, לחוקר המשטרה היושב מולו. יחד עם זאת, שמירה על זכות השתיקה עשויה לחזק את ראיות התביעה כנגד החשוד ולעיתים אף להוות סיוע – ועל כן יש לעשות בזכות השתיקה שימוש מושכל, בהתחשב בנסיבות. בד"כ שימוש בזכות השתיקה ירמז כי ישנן ראיות מסבכות כנגד החשוד.

במהלך החקירה הנחקר נתקל בדילמות רבות. האם ניתן לכתוב בעצמך את התשובות לשאלות החוקר? על איזו שפת גוף יש לשמור בעת החקירה? האם לשתוק, להשיב חלקית או למסור גרסה מפורטת? כיצד יש להתייחס לדברי העדים האחרים המעורבים בפרשה? מהן זכויות בחקירה? על כל השאלות האלו תקבל תשובה במשרדנו במהלך הייעוץ טרם החקירה. משרדנו מתמחה כאמור, במתן ייעוץ במהלך הליך החקירה. הספרים "חירות ממעצר" ו"רזי המשפט" שכתב עו"ד סגי זקס עוסקים בהרחבה בדילמות הללו. ניתן ליזום פעולות חקירה – הצעה לעימות, הבאת עדים או מסמכים, כמו גם בירור עם הרשויות מה מצב החקירה ולאן מועדות פניה.

משרדנו עורך סימולציות חקירה, בה עו"ד מנוסים חוקרים את הלקוח ע"מ לדמות סיטואציה של חקירה – כך שבבוא העת הלקוח מגיע למשרדי המשטרה מוכן להתמודדות עם החוקר, ועם השאלות שיכול ותשאלנה במשטרה.