קישוריםבעמוד זה מוצגים קישורים יעילים וחשובים למגוון אתרים הנוגעים להליך הפלילי ועשויים לשפוך אור
ולסייע לחשוד/ נאשם בפלילים.

משטרה ושב"ס
אתר משטרת ישראל מכיל מידע חשוב על מבנה המשטרה ואפשרויות פעולה במקרים שונים.
http://www.police.gov.il/Pages/default.aspx

משטרת ישראל – מחוז ת"א – http://www.telaviv.police.gov.il/

אתר שירות בתי הסוהר,מכיל מידע על בתי הסוהר בארץ ודרכי יצירת קשר – http://www.ips.gov.il/Shabas

הרשות לשיקום האסיר – http://www.shikumasir.org/

שירות המבחן
אתר משרד הרווחה – שירות המבחן- http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/HomePageMenu/Units/Wings/RM_01_02_SH4.htm

מידע שימושי לפונה לשירות המבחן – http://www.shikumasir.org/

רשימת כתובות וטלפונים של שירות המבחן – http://micro5.mscc.huji.ac.il/%7Emb/fo_fadi.html

רשויות
אתר הרשות השופטת, דרך אתר זה ניתן להיכנס לתיק המתנהל כנגדך ולהביט בפרוטוקולים מהדיונים ובאירועים השונים בתיק
http://www.court.gov.il/heb/home.htm

בתי משפט בישראל – http://info1.court.gov.il/psakdin

פסקי דין של בית המשפט העליון- http://elyon1.court.gov.il/verdictssearch/HebrewVerdictsSearch.aspx

אתר משרד המשפטים – http://www.justice.gov.il/mojheb/

היועץ המשפטי לממשלה – http://www.justice.gov.il/MOJHeb/YoezMespati/

פרקליטות המדינה – http://www.justice.gov.il/MOJHeb/PraklitotHamedina/

הרשות לאיסור הלבנת הון – http://www.justice.gov.il/MOJHeb/HalbantHon/

הרשות למלחמה בסמים – http://www.antidrugs.gov.il/

רשות ניירות ערך – http://www.isa.gov.il/

רשות המסים – http://www.mof.gov.il/taxes/

מנהלת ההגירה – http://www.hagira.gov.il/ImmigrationCMS/

משרד התחבורה והרשות לבטיחות בדרכים – http://www.mot.gov.il/wps/portal/Default.jsp

אתר נשיא המדינה,לעניין חנינות – http://www.president.gov.il/defaults/default_he.asp

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור- http://www.mevaker.gov.il/serve/default.asp

נציבות שירות המדינה – http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service

בית הדין למשמעת של עובדי המדינה – http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service/TopNavHe/Units/BetDin/

ועדת חוקה, חוק ומשפט – http://www.knesset.gov.il/huka/

אתר הכנסת – http://www.knesset.gov.il/index.html

אתר הפרסומים של ממשלת ישראל – http://free.info.gov.il/LAPAM

רשומות – http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Reshumot/default.htm

צבא
פקודות מטכ"ל של צה"ל – http://dover.idf.il/IDF/info/information_resources/pkodot/

הפרקליטות הצבאית – http://www.aka.idf.il/patzar/home/default.asp?catId=47847

בתי הדין הצבאיים – http://dover.idf.il/IDF/units/moreunits/court/default.htm

דין משמעתי בצבא – http://www.aka.idf.il/rights/asp/info.asp?catid=16864&docid=22711&moduleid=1

מאגרי מידע משפטיים
אתר פסקדין – http://www.psakdin.co.il/

אתר מאגר מידע משפטי הכולל אלפי פסקי דין – http://www.lawdata.co.il/lawdata/startDefault.asp?swKnisa=

אתר נבו – http://www.nevo.co.il/serve/home/index.asp

הספרייה המשפטית של אוניברסיטת בר אילן – http://www.law.biu.ac.il/library/

אתר לשכת עורכי הדין – http://www.israelbar.org.il/