פסקי דין נבחריםבעמוד זה מוצגים מספר פסקי דין נבחרים מהערכאות השונות במגוון עבירות פליליות חמורות.

שמות הנאשמים הוסרו למניעת פגיעה בפרטיות.

איומים – זיכוי
הסעת שב"ח – מחוזי ת"א – זיכוי
זיכוי – מחוזי תא – תקיפה
עבירות סיכון חיי אדם במזיד וחבלה כוונה מחמירה – עליון – עבודות שירות
תקדים העברת שופט – עליון
תקיפת שוטרים, התנגדות למעצר והכשלת שוטר – ביטול אישומים
זיכוי מסיע שבחים:
עמוד ראשון
עמוד אחרון