בית המשפט

ניתוח טעויות של עדים

ניתוח טעויות של עדים

(א) טעות בראייה: טעויות של חושים כל הראיות המוגשות לבית המשפט מבוססות על החושים: ראייה, שמיעה, ריח, טעם או מישוש, אך בעיקר על ראייה ושמיעה. הראייה מבוססת על ההזדמנות להיות נוכח במקום האירוע.  העדות תלויה במצב הראייה או השמיעה ובבהירותן. כאשר מציגים תמונה למספר אנשים, לשניות אחדות, ימסור כל אחד מהם תיאור שונה! שוטר מנוסה […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס 
אחד מאלף

אחד מאלף

מאת עו"ד פלילי יורם סגי זקס – פורסם בביטאון "עורך הדין" מטרות העל של המשפט הפלילי הן הרשעת והענשת האשמים וזיכוי החפים מפשע. כביטוי לכך, המשפט הפלילי בישראל ובמדינות העולם הנאורות מתהדר בכלל לפיו אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו מעבר לכל ספק סביר. כלל זה הינו מאושיות הדמוקרטיה וניצב בתווך ההליך הפלילי. […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס