הליכים פליליים

אחד מאלף

אחד מאלף

מאת עו"ד פלילי יורם סגי זקס – פורסם בביטאון "עורך הדין" מטרות העל של המשפט הפלילי הן הרשעת והענשת האשמים וזיכוי החפים מפשע. כביטוי לכך, המשפט הפלילי בישראל ובמדינות העולם הנאורות מתהדר בכלל לפיו אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו מעבר לכל ספק סביר. כלל זה הינו מאושיות הדמוקרטיה וניצב בתווך ההליך הפלילי. […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס