מתן עדות

מתוך הספר "רזי המשפט" – דברי סיום

מתוך הספר "רזי המשפט" – דברי סיום

ברוב המשפטים יש  נקודה מכרעת (leading point)  שעליה מתבסס טיעון המחץ שלך. אם היא נקבעת נכון בתחילת הדרך היא תשפיע  על פסק הדין. בניית הטיפול בתיק נעשית בשלבים הראשונים של הכנת התיק. יש לגלות את הנקודה הזאת ולהעמידה במקומה הראוי, כך שלאורך הדרך היא תודגש ותעבור כחוט השני לאורך כל טיעוניך. כל הראיות חייבות להיות  […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס