עורך דין פלילי

התמודדות עם עדים – העד השקרן

התמודדות עם עדים – העד השקרן

מתוך הספר רזי המשפט פרק  8 :  ההתמודדות עם העדים השונים 1. העד השקרן העד השקרן, הוא עד הניתן לחיזוי, עוד בטרם חקירתו, על ידי הסניגור והפרקליט העירניים. כבר מקריאת עדותו במשטרה או בתצהירי עדותו הראשית, יגלה עורך הדין תמיהות, קשיים ופירכות. עורך הדין יאיר ויחשוף בבית המשפט את הסתירות הללו ויחדד את הקשיים לכדי […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס 
חקירת עדים בבית המשפט

חקירת עדים בבית המשפט

(מתוך הספר "רזי המשפט" מאת עו"ד יורם סגי זקס). פרק 4 : חקירת העדים בבית משפט בתום הטיפול בפעולות ההכנה המקדימות: קריאת חומר החקירה במשפט הפלילי או הגשת כתבי בית-דין במשפט האזרחי, תמה הנחת התשתית הראויה לדיון המשפטי. נוסף לעניינים החשובים, כמו שינון סעיפי החוק, לימוד קו הטיעון של הצד שכנגד ועוד, אחד הנושאים החשובים […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס 
שחיקה בחזקת החפות

שחיקה בחזקת החפות

חזקת החירות? הכלל הנוגע לחירותו של כל אדם באשר הוא אדם נקבע בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו והואר   באור יקרות, מפי נשיא ביהמ"ש העליון (בדימ') ברק*: "הכלל הוא חירות. הכלל הוא חופש. המעצר הוא החריג". צא ולמד כי זהו הכלל הבסיסי בחברה הדמוקרטית בכלל ובמשפט הפלילי בפרט. האדם כפרט הוא חופשי ובן חורין ואסור למדינה […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס 
מתוך הספר "רזי המשפט" – דברי סיום

מתוך הספר "רזי המשפט" – דברי סיום

ברוב המשפטים יש  נקודה מכרעת (leading point)  שעליה מתבסס טיעון המחץ שלך. אם היא נקבעת נכון בתחילת הדרך היא תשפיע  על פסק הדין. בניית הטיפול בתיק נעשית בשלבים הראשונים של הכנת התיק. יש לגלות את הנקודה הזאת ולהעמידה במקומה הראוי, כך שלאורך הדרך היא תודגש ותעבור כחוט השני לאורך כל טיעוניך. כל הראיות חייבות להיות  […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס