שופטים

סוגי  שופטים

סוגי שופטים

(מאמר זה הוא חלק מפרק הדן בנושא זה. הטקסט השלם מצוי בספרו של עו"ד יורם סגי זקס, "רזי המשפט" – פורסם בשנת 2002. החלק הנוכחי מביא דוגמא אחת לסוג של שופטים (בספר מפורטים עשרה סוגים כאלה ומדגיש את חשיבות הבנת השופט ואיפיונו, שהיא מיומנות של עו"ד פלילי מוכשר). "פתגם אנגלי ידוע גורס "Before you know […]

30 בספטמבר, 2012 מאת עורך דין פלילי יורם סגי זקס